Kiralama Koşulları

 

KİRA ANLAŞMASI HÜKÜM VE ŞARTLARI

İşbu anlaşma ile kiralayan ön sahifede tarif edilen vasıtayı bu anlaşmada yer alan hüküm ve şartlarla kiracıya bu şartları kabul etmekle vasıtayı kiralamıştır.

Kiracı ,vasıta stepnesi; tüm lastikleri,vasıtaya ait belgeleri, aksesuarları ve teçhizatı ile teslim almış olup,ön sahifede belirtirler.Günde ve kiralayanın istediği üzerine daha erken bir tarihte iade ve teslim edecektir.

Kiracı arabayı iyi ve sağlam durumda teslim almıştır ve kira süresi içinde tüketilen yakıt kiracıya aittir.

Vasıta aşağıdaki amaçlar için kullanılmayacaktır;
A- Gümrük mevzuatı ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında,
B- Açık ve gizli gelir karşılığı yolcu ve yük taşınmasında,
C- Her hangi bir vasıtayı çekmek ve itmekte,
D- Alkol ve uyuşturucu madde almış şekilde,
E- Kiralayanın izni dışında Türkiye dışında,
F- Yük ve yolcu bakımından fabrikanın koyduğu sınırlar dışında,

Kiracı, kiralayanın isteği üzerine aşağıdaki belirtilenleri ödemekle yükümlüdür.
A- Ön sahifede belirtilen miktarlar üzerinden gündelik ücret kasko, sigorta, muafiyet primi, ferdi kaza sigorta ücreti ve diğer ücretler,
B- Araç İstanbul dışında bir yere bırakılmışsa kiralanan yere kadar olan ücret
C- K.D.V. vs. diğer tahakkuk edecek vergiler,
D- Kiralama süresi içerisinde trafik cezaları
E- Çarpışma ve devrilmesi neticesindeki kiralayanın yapacağı masraflar.

Kiracı kendisi veya bir başkası tarafından kira süresi içerisinde veya vasıtaların kiralayana iadesinden sonra vasıtanın içerisinde veya üzerinde bırakılan depolanan veya taşınan herhangi bir malın kaybında veya hasarlanmasından doğacak herhangi bir sorumluluktan (bunlarla ilgili masraflar dahil) kiralayanı şimdiden ibra etmiştir.

Kiralayan vasıtayı bakımlı arızasız bir vaziyette kiracıya teslim edecek ve vasıtadaki herhangi bir mekanik arıza ve hatada doğabilecek veya bunların sonucu olabilecek bir zarar veya hasarda sorumlu tutulmayacaktır. Kiracı kullanmadığı zamanlarda vasıtayı daima kilitli tutacaktır.

Kiracı, kira süresi içerisinde vasıtanın periyodik bakımını yaptırmaya mecburdur.

Vasıtanın arızalanması halinde kiracı derhal kiralayana haber verecektir. Tamir paraları kiralayan tarafından önceden izin verilmesi halinde kabul edilir.

KASKO SİGORTASINA UYGULANACAK ESASLAR:

A- Kiracı kaza durumunda aracın yerini değiştirmeden en yakın karakol, trafik veya jandarmaya haber verecek, kesinlikle alkol ve kaza raporu alınacaktır.
B- Aracı kullanan alkollü olmayacaktır. Alkollü araç kullanımı halinde kasko sigortası geçersiz sayılacağından ve sigortanın hasarı karşılanamayacağından araçta meydana gelen hasar kiracı tarafından karşılanacaktır.
C- Kiracı kasko sigortası koşullarında uygun işlemleri tekemmül ettirdiğinde, sigorta işleminden karşılanan meblağ için sorumlu olmayacak, sigortaca karşılanmayan hasar bedeli ile kazanç kaybı günlük tarife üzerine kiracı tarafından karşılanacaktır.

İşbu anlaşmadan doğacak ihtilaflarda İstanbul - Bakırköy Mahkeme ve İcra daireleri yetkilidir.

KİRALAMA BİLGİLERİ

Kiralama Yaşı
En az 1 yıllık ehliyet sahibi olması yeterlidir.

Kiralama Süresi

En az 24 saattir. 3 saati aşan gecikmelerde 1 tam gün, 3 saate kadar olan gecikmelerde ise kiralama ücretinin 1/5′i tahsil edilir.

Sigortalar

AKIN FİLO kiralama, gerek kanunların gerektirdiği şekilde ve gerekse müşterilerin tercihleri doğrultusunda sigortalama işlemlerini yapar. Bu nedenle; kanun gereği zorunlu sigorta kapsamında olan Trafik Sigortası, güven ve emniyet sağlamaya yönelik hazırlanan Hasar Sorumluluk (kasko) AKIN FİLO kiralama tarafından yaptırılmaktadır.

Fiyatlara Dahil Olan Ve Olmayan Konular

Fiyatlara, araçların sınırsız kilometrede kullanım hakkı, teknik bakım giderleri, Kasko ve Hırsızlık Sigortası dahildir. Akaryakıt, Tek-Yön ücreti, Teslim Etme/ Teslim alma ücreti ile %18 KDV ayrıca Hesaplanır.

Trafik Cezaları

Trafik yasalarına uyulmamasından doğacak her türlü sorumluluk ve maddi ceza kiracıya aittir. Araçların herhangi bir nedenle resmi veya yerel makamlar tarafından tutulması nedeni ile geçecek zaman, sözleşme süresi içerisinde kabul edilir.

Sürücü Belgesi

Ticari araç grupları için en az 2, diğer gruplar için en az 1 yıllık geçerli ehliyet sahibi olunması zorunludur.

Ödeme Şekilleri

Nakit veya AKIN FİLO tarafından kabul edilen bir kredi kartıyla ödeme yapılabilir.

Tek Yönlü Kiralamalar

5 günden kısa süren kiralamalarda ve aracın İstanbul dışında, başka bir şehirde iadesi durumunda Tek-Yön ücreti uygulanır. Tek yön ücretimiz Km Başına 0.90 TL dir.

İlave Sürücüler

Araç, sözleşmede yer alması kaydıyla, 2. sürücü tarafından kullanılabilir. Ek bir ücret söz konusu değildir. Kiralanan aracı, sözleşmede isimleri yazılı kiracı ve eğer istenmiş ise 2. sürücünün dışında kimse kullanamaz.

Kaza Veya Çalınma Durumu

Herhangi bir kaza veya aracın çalınma durumunda, aracın yeri değiştirilmeden en yakın polis veya jandarma karakoluna baş vurularak kaza, hırsızlık ve alkol tespiti raporları alınmalıdır. Aksi halde satın alınan tüm sigortalar geçersiz sayılarak meydana gelen her türlü zarar, 3. şahıslara verilen maddi ve manevi kayıpları da içermek üzere kiracıdan tahsil edilir. Daha fazla bilgi için AKIN FİLO ofisimizden bilgi alabilirsiniz.

Teslim Etme/ Teslim Alma

İstanbul dışındaki illerde ve 5 günden kısa süren kiralamalarda İstanbul merkez dahil olmak üzere Teslim Etme/ Teslim Alma ücrete tabidir. AKIN FİLO kiralamaya olan uzaklığının her kilometresi için 0.90 TL alınacaktır.

Yurt Dışına Çıkma

Araçlar Türkiye sınırları dışında kullanılamaz.

Uzun Süreli Araba Kiralamanın Firmamıza Katkıları

Yatırım Giderleştirme:

Satın alınan bir aracın bedeli 5 yılda giderleştirilebilir. Kiralandığında ise her ay düzenli olarak hazırladığımız faturalarımızı giderleştirebilirsiniz.

Servis – Bakım ve Sigorta Bilgileri

Filo Kiralama Sözleşmelerimiz 1-2 ve 3 yıl olarak belirlenmiştir. Yaptığımız aylık ödemeler sonucunda elde edeceğiniz hizmetler şu şekildedir. -Marka ve tiplerine göre araçların periyodik bakıma alınması -Araçlarınızın her ay bir kez teknik kontrolden geçirilmesi -Herhangi bir kaza sonucunda, en geç 24 saat içerisinde firma yetkilileri tarafından araç kullanıcılarına eş değerde veya o dönem AKIN FİLO’nun elinde bulunan, kiracının ihtiyacını karşılayacak iyi konumda başka bir aracın sağlanması.

Katma Değer Vergisi

Satın alınan bir aracın KDV’si sabit kıymet haline gelerek mal bedeli ile birleşir ve ödenecek KDV’sinden mahsup edilemez. Kiraladığınızda ise, her ay KDV tutarına mahsup edebilirsiniz.